Skip to main content

Hoe werkt de WLZ procedure?

 “Ik woon in een instelling en ik heb een elektrische rolstoel waarmee ik ook goed naar mijn ouders kan rijden”

De WLZ (Wet Langdurige Zorg) regelt het individueel gebruik van een rolstoel bij mensen die in een instelling verblijven. Tot 1 januari 2020 werd de rolstoel alleen via de WLZ vergoed voor Wlz-gerechtigde cliënten met verblijf en behandeling in dezelfde instelling. Mobiliteitshulpmiddelen voor cliënten met verblijf maar zonder behandeling, werden voornamelijk verstrekt door de gemeenten vanuit de Wmo. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen alle Wlz-gerechtigde cliënten die verblijven in een instelling een aantal soorten mobiliteitshulpmiddelen vanuit de Wlz. Hierdoor komen bepaalde mobiliteitshulpmiddelen die voor 1 januari 2020 door de gemeenten werden verstrekt per 1 januari 2020 onder de Wlz te vallen. Veel meer informatie over de mobiliteitshulpmiddelen via de WLZ vind je op de site van Zorginstituut Nederland.

Van aanvraag tot toekenning

Hoe vraag je een rolstoel aan? Samen met een ergotherapeut (of fysiotherapeut) kun je (evt. met ondersteuning van familieleden) overleggen over je gebruikswensen en welk (type) rolstoel je precies wilt en met welke motivatie. Zie bij ondersteuning bij de aanvraag wie je, behalve een ergotherapeut, nog meer zou kunnen helpen bij het aanvragen. Het kan handig zijn om ter voorbereiding op de aanvraag de checklist gebruikswensen te bekijken. Wanneer je een mobiliteitshulpmiddel van de gemeente hebt en na 1 januari 2020 in een Wlz-instelling gaat wonen, bekijk je met je ergotherapeut of fysiotherapeut of het mobiliteitshulpmiddel moet worden vervangen. Is vervanging nodig, dan wordt een nieuw mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wlz verstrekt. Is vervanging niet nodig, dan kan het zorgkantoor het mobiliteitshulpmiddel overnemen van de gemeente. Het zorgkantoor beoordeelt op basis van een landelijk protocol of dat mogelijk is.

  • Passing
   – De ergotherapeut schakelt een leverancier in, die de voorziening zal aanmeten en verstrekken.
   – Je bereidt je met je ergotherapeut voor op de passing (bijv. door de eerder genoemde checklists ‘gebruikswensen’ en ‘lichamelijke screening’ er bij te nemen.
   – De Checklists Programma Van Eisen rolstoelen (handbewogen, elektrische of trippel) kan je er ook bij nemen.
   – In principe selecteer je tijdens de passing een geschikte rolstoel, soms kan het zijn dat er nog een vervolgpassing nodig is.
  • Levering
   – De leverancier neemt contact op met jou en je ergotherapeut om de rolstoel te leveren. Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van een geschikt mobiliteitshulpmiddel uit een depot.
   – De leverancier levert de voorziening af en maakt deze passend voor je. Let op de aandachtspunten tijdens de afpassing (zie checklist afstelling rolstoel)

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring