Skip to main content

Hoe werkt de WMO procedure?

 “Ik heb een Persoonlijk Plan geschreven om te motiveren bij de WMO hoe mijn rolstoel moet worden zodat ik ‘m goed kan gebruiken waar ik dat wil.”

De WMO regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het maatschappelijk doel van de WMO is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Een rolstoel is zo’n vorm van ondersteuning en wordt gezien als een maatwerkvoorziening die is afgestemd op jouw situatie.

De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Een goed startpunt is daarom de website of het telefoonnummer van je gemeente: www.regelhulp.nl.

Van aanvraag tot toekenning

Hoe vraag je een rolstoel aan? Hieronder zie de stappen in het aanvraagtraject. Het kan verstandig zijn om al vroegtijdig (d.w.z. voor het indienen van de aanvraag) bijv. een ergotherapeut in te schakelen met wie je inhoudelijk kan sparren over je gebruikswensen en welk (type) rolstoel je precies wilt aanvragen en met welke motivatie. Zie bij ondersteuning bij de aanvraag wie je, behalve een ergotherapeut, nog meer zou kunnen helpen bij het aanvraagtraject. Het kan handig zijn om ter voorbereiding op de aanvraag de checklist gebruikswensen te bekijken.

  • Melding
   – Een WMO-procedure wordt gestart door een melding te doen bij het WMO-loket of het sociale wijkteam. Afhankelijk van je gemeente kan dit telefonisch, online of via de post.
   – Na het doen van de melding, krijg je een bevestiging. Er wordt dan vaak contact opgenomen om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek.
   – Het is verstandig -maar niet verplicht- om binnen 7 dagen na de melding een persoonlijk plan (wetsartikel 2.3.2) bij te voegen. In het persoonlijk plan kun je uitleggen welke rolstoel je nodig hebt en waarom. Je schrijft als het ware je eigen indicatie en de gemeente is verplicht naar jouw plan te kijken. Wanneer je al een rolstoel hebt dan kan je het screeningsrapport van Check je zit gebruiken. Voor nieuwe rolstoelgebruikers zijn de genoemde checklists van nut om je persoonlijk plan in te vullen, al dan niet met ondersteuning.
   – Het keukentafelgesprek (het onderzoek) voert de gemeente zo spoedig mogelijk uit (binnen 6 weken na de melding).
  • Onderzoek (dit kan een keukentafelgesprek zijn) met Wmo-consulent.
   – Er wordt gekeken naar je behoeften en voorkeuren en je persoonlijke situatie en waar je de rolstoel voor gebruikt.
   – Ook bekijkt de gemeente of je al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekerings-, Participatie- of de Jeugdwet.
   – Het onderzoek gebeurt samen met jou. Je mag andere personen (mantelzorger, onafhankelijk cliëntondersteuner) vragen hierbij te zijn.
   – Bij het keukentafelgesprek moet worden medegedeeld welke mogelijkheden bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget (PGB). Je kunt hier ook zelf naar vragen. Er zijn voor- en nadelen aan een rolstoel ‘via PGB’ versus ‘in natura’ Lees meer hierover in:  PGB procedure?
  • Aanvraag
   – Je kan na de onderzoeksfase een aanvraag indienen bij de gemeente. De uiteindelijke aanvraag dient schriftelijk bij de gemeente te worden ingediend.
   – Hiervoor kun je gebruik maken van een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek (het onderzoeksverslag).
  • Besluit (beschikking)
   – De gemeente beslist naar aanleiding van onderzoek en aanvraag of en welk type rolstoel je nodig hebt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn.
   – Dit moet binnen 2 weken na de aanvraag
   – Hierin staat ook de bijdrage die je gaat betalen voor de maatwerkvoorziening (dit is meestal niet van toepassing op rolstoelen).
  • Bezwaar
   -Tegen dit besluit kun je bezwaar maken. In de beschikking staat hoe dit in zijn werk gaat.
  • Passing
   – N.a.v. het besluit schakelt de gemeente vaak een leverancier in, die de voorziening zal aanmeten en verstrekken. Soms mag je zelf een leverancier kiezen.
   – De leverancier neemt contact met je op (of, indien gewenst, met je ergotherapeut) om een passing af te spreken. De leverancier moet een geschikte voorziening meenemen om te kunnen passen.
   – Je informeert bij de leverancier of de nodige informatie bekend is. Zo niet dan is het goed om ze zelf te informeren.
   – Je bereidt je (evt. met je ergotherapeut) voor op de passing (bijv. door de eerder genoemde checklists ‘gebruikswensen’ en ‘lichamelijke screening’ er bij te nemen of je persoonlijk plan.
   – De Checklists Programma Van Eisen rolstoelen (handbewogen, elektrische of trippel) kan je er ook bij nemen.
   – In principe selecteer je tijdens de passing een geschikte rolstoel, soms kan het zijn dat er nog een vervolgpassing nodig is.
  • Levering
   – De leverancier neemt contact met je op om de rolstoel te leveren.
   – De leverancier levert de voorziening af en maakt deze passend voor je. Let op de aandachtspunten tijdens de afpassing (zie checklist afstelling rolstoel)

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring