Skip to main content

OPTIMA

OPTIMA: betere match tussen kind en rolstoel

 

Inleiding

Optimaal meedoen in de samenleving is belangrijk voor rolstoelafhankelijke kinderen. De rolstoel zou een verlengstuk van het lichaam moeten zijn, maar is vaak te zwaar, te log of sluit onvoldoende aan bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Hierdoor kunnen zij minder goed zelfstandig meedoen in de samenleving

 

Doelmatigheid verstrekkingsproces

Deze pilotstudie onderzoekt hoe de match tussen kind en handbewogen rolstoel verbeterd kan worden. De focus ligt op doelmatigheid van het huidige verstrekkingsproces vanuit het perspectief van kind en ouders, Wmo-adviseurs, rolstoelleveranciers en zorgprofessionals. Een betere match geeft het kind meer mogelijkheden om mee te doen in het dagelijks en maatschappelijk leven. Daarnaast levert het kostenbesparing op voor advisering en aanpassing van de leefomgeving en de rolstoel.

In deze pilotstudie identificeren we

  1. behoeften van kind en ouder,
  2. barrières en facilitators in het keuze- en verstrekkingsproces,
  3. kosten van het verstrekkingsproces en
  4. zetten deze in co-creatie met de doelgroep om in concrete verbeterpunten.

De kennis opgehaald via dit project is belangrijk voor alle stakeholders (ouders en kinderen, rolstoelbouwers, rolstoeladviseur, behandelaars en WMO-consulenten). We hopen dat de inzichten bij alle partijen zal leiden tot een meer vanzelfsprekende verstrekking van vooral lichte en optimaal (qua zitten en rijden) ingestelde handbewogen rolstoelen.

Samenwerkingspartners

Begin 2022 is een consortium opgericht met o.a. Revalidatiecentrum Heliomare, HandicapNL, patiëntvereniging  CP Nederland/ouders, Hogeschool van Amsterdam (ergotherapie), Hogeschool Utrecht (fysiotherapie), Hogeschool Den Haag (bewegingstechnologie) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Health Economics and Health Technology assessment). Dankzij een subsidie van ZON-MW kunnen de eerste stappen worden gezet met een doelmatigheidsonderzoek. Ook eerdere samenwerkingspartners zoals Wheelchairskills, RD Mobility worden nauw betrokken.

In de toekomst hopen we met OPTIMA zowel de kinderrolstoelontwikkeling als het verstrekkingsproces een positieve en uitdagende impuls te geven.

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring