Skip to main content

OPTIMA

OPTIMA: OPTImale MAtch tussen kind en rolstoel:

De rolstoel zou een verlengstuk van het lichaam moeten zijn, maar is vaak te zwaar/log of biedt onvoldoende steun/vrijheid aan het kind. Hierdoor kunnen zij minder optimaal meedoen.

Doelmatigheidsonderzoek verstrekkingsproces

In de pilotstudie onderzocht het OPTIMA-consortium hoe de match tussen kind en handbewogen rolstoel verbeterd kan worden. De focus lag op doelmatigheid van het  verstrekkingsproces vanuit het perspectief van kind en ouders, Wmo-adviseurs, rolstoelleveranciers en zorgprofessionals.

Een betere match geeft het kind meer mogelijkheden om zelfstandig mee te doen in het dagelijks en maatschappelijk leven. Daarnaast levert het kostenbesparing op bij advisering en aanpassing van de rolstoel en omgeving. Geïdentificeerd werden:

  1. behoeften van kind en ouder,
  2. barrières en facilitators in het keuze- en verstrekkingsproces,
  3. kosten van het verstrekkingsproces en
  4.  concrete verbeterpunten aldus betrokkenen

Resultaten OPTIMA-onderzoek:

Via de button kun je de infographics met uitkomsten per doelgroep downloaden: Ouders, WMO-consulenten, Zorgprofessionals, Leveranciers/Fabrikanten. Gratis verkrijgbaar als poster op: posterset-optima

 

 

Onder de infographics vind je meer info over vervolgonderzoek OPTIMA en het onderzoeksconsortium.

Ouders/kind
WMO-consulenten
Zorgprofessionals
Leveranciers/fabrikanten
Algemene infographic

Vervolgonderzoek OPTIMA

De uitkomsten van het inventariserende pilotonderzoek laten zien dat vervolgonderzoek nodig is; Dit zal zich richten op de vraag hoe een doelmatig rolstoelverstrekkingsproces er het beste uit kan zien en hoe de rolstoel beter aansluit op de behoeften van het kind.  Het projectidee is (14-12-2023) positief beoordeeld door ZON-MW en de projectleden mogen verder met het uitwerken van het projectidee naar een vervolgaanvraag.

 

Wie zijn wij?

Begin 2022 is het OPTIMA-consortium opgericht met:

Hogeschool Den Haag: Monique Berger, Wiek Dirks, Caroline Doorenbosch (lectoraat technologie voor inclusief bewegen en sport), Luc de Witte (lectoraat technologie voor gezondheidszorg) 

Hogeschool van Amsterdam: Margo van Hartingsveldt en Koen van Dijk (lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving)

Hogeschool Utrecht: Marleen Sol (lectoraat fysiotherapie)

Vrije Universiteit Amsterdam: Hanneke van Dongen (faculteit Gezondheidseconomie en -technologie)

Heliomare Revalidatiecentrum, Wijk aan Zee:  Linda Valent (Research & Development en Ergotherapie, ZitAdviesTeam,  initiatiefnemer/beheerder Checkjezit)

CP Nederland: Marike Willems (projectmanager/ouder)

Marije Schuijtemaker (docent Lichamelijke Opvoeding/ouder)

HandicapNL: Rene van Hooren (manager Impact & Bestedingen)

Het onderzoek (tot nu toe) was mogelijk dankzij een subsidie van ZonMw.

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring